Asunto-osakeyhtiön maksuvaikeudet – velkarakenne, taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet osakkaat, energian ja muiden kustannusten hinnan nousu

Asunto-osakeyhtiöiden maksuvaikeudet eivät ole tähän saakka juuri olleet ongelma. Tilanne näyttää kuitenkin muuttuvan pitkäaikaisen nollakorkoajan päätyttyä ja inflaation kasvettua.

Asunto-osakeyhtiö voi joutua maksuvaikeuksiin eri syistä. Vanhassa taloyhtiössä syynä saattaa olla laiminlyödyn huollon ja korjausten aiheuttama korjausvelka. Huonosti hoidettu taloyhtiö ei saa lainaa korjauksiin – ei ainakaan kohtuullisella hinnalla.

Uusissa asunto-osakeyhtiöissä on yhä useammin raskas velkarakenne. Asunnon on voinut hankkia pienellä omarahoitusosuudella ja loppu kalliista hankinnasta on yhtiölainaa. Yhtiölainan lyhennysvapaiden päättyessä rahoitusvastikkeet nousevat moninkertaisiksi ja samalla yleinen kustannustason nousu nostaa myös hoitovastikkeita.

Osakehuoneistojen keskittynyt omistus lisää asunto-osakeyhtiön ja samalla sen osakkaiden riskiä. Yhtiön on lainansa maksettava, vaikka osakas jättäisi vastikkeet maksamatta.

Perinteisesti asunto-osakeyhtiöiden hajautunut omistus on pienentänyt riskiä. Yksi maksuvaikeuksiin joutunut osakas ei vielä isossa kokonaisuudessa aiheuta ylipääsemättömiä ongelmia muille. Asunto-osakeyhtiö pystyy ainakin pääosan vastikerästeistä kattamaan ottamalla asunnon haltuun ja vuokraamalla sen.

Hajautunut omistuskaan ei välttämättä auta, jos merkittävä osa osakkaista on hankkinut asuntonsa maksimaalisella velalla, jonka hoitamiseen ei korkojen ja kustannusten noustessa ole riittävästi varauduttu.

Yksittäinen asunto-osakeyhtiön osakas ei voi vaikuttaa muiden osakkaiden tilanteeseen, mutta asunto-osakeyhtiön taloudesta ja huollosta kannattaa silti olla selvillä.

Yhtiökokoukseen kannattaa osallistua ja kokouksen ennakkomateriaaliin tutustua. Talousarviota, erityisesti vastikkeen määrää, on syytä verrata omaan maksukykyyn. Yhtiökokouksessa voi ja pitää kysyä hallitukselta ja isännöitsijältä yhtiön taloudesta sekä odotettavissa olevista korjaustarpeista. Tarvittaessa kannattaa asiantuntijan avulla selvittää, mitä yhtiön toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä ja talousarviossa annetut tiedot tarkoittavat.

Ota yhteyttä!

    Next Prev