Konkurssin lähestyminen ja valmistelevat toimet

Konkurssin alkaminen ei tule yllätyksenä yrityksen johdolle, koska sille on konkurssihakemus annettu tiedoksi, ellei yritys itse ole hakenut konkurssia. Hakemuksen tiedoksiannosta menee yleensä muutamia viikkoa siihen hetkeen, kun määräysvalta yrityksen asioihin päättyy konkurssin alkamisen takia. Usein yrittäjät kyselevät, mitä kannattaisi tehdä ennen konkurssin alkamista, jotta pesänselvitys helpottuisi.

Jos konkurssiin kohta päätyvä yritys on tehnyt tuotannollista toimintaa, keskeneräiset työt kannattaa pyrkiä saattamaan niin valmiiksi kuin se silloin jäljellä olevien materiaalien puitteissa on mahdollista. Kun tavallisesti tuotteet vaativat kuljetusta, kannattaa valmiit tuotteet myös pakata. Tämä helpottaa konkurssipesän realisointitoimia.

Melkein aina konkurssin alkaessa työntekijöiden palkkoja on maksamatta ja osa kertyneistä vuosilomista on pitämättä. Jotta palkkaturva-asia saataisiin varmasti nopeutettuun menettelyyn, kannattaa yrittää saada sovittua palkanlaskijan kanssa, että vanhat palkkarästit selvitetään ja lasketaan valmiiksi. Mikäli yrityksellä on paljon henkilökuntaa, on syytä tarkistaa, että työntekijöiden verokortit ja yhteystiedot ovat helposti saatavilla esimerkiksi yksinkertaisesti listaamalla nämä tiedot yhdelle asiakirjalle.

Mikäli yritys on toiminut vuokratiloissa, niitä voisi jo aloittaa siivoamaan pitäen silmällä tilojen nopeaa luovutusta takaisin vuokranantajan huomaan. Vuokrat ovat useasti palkkojen jälkeen suurin yksittäinen kuluerä, joten on syytä pyrkiä siihen, että vuokranmaksuvelvollisuus saadaan pian katkeamaan. Tämä parantaa velkojille tulevaa jako-osuutta.

Taloushallinnon saattamiseen liittyvät toimet, kuten myyntisaatavien laskutus ja selvittely, tietysti nopeuttavat pesänselvitystä. Mikäli lakisääteistä kirjanpitoa on tehty laiskemmin yrityksen toiminnan loppuvaiheessa, tietysti sen saattaminen ajan tasalle myös helpottaa konkurssipesän toimintaa.

Ota yhteyttä!

    Next Prev