Laiton irtisanominen?

Koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten ongelmien johdosta moni aiemmin vakavarainenkin työnantaja on joutunut sopeuttamaan työvoiman määrän vastaamaan kysyntää ja työnantajan tuotannollisia ja taloudellisia olosuhteita. Myös yhteiskunta on väliaikaisesti helpottanut yritysten mahdollisuutta esimerkiksi lomauttaa työvoimaa.

Joskus työnanataja joutuu irtisanomaan työsuhteen nimenomaan työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla. Työsopimuslain lähtökohta on, että työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.

Lähtökohta on, että työntekijää tulisi varoittaa ennen irtisanomista. Työntekijää ei siten saa yleensä irtisanoa, ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.

Työsopimuksen päättämisperusteet on hyvä käydä asiantuntijan kanssa läpi ennen irtisanomisen toimittamista. Laiton irtisanominen voi tulla nimittäin työnantajalle hyvinkin kalliiksi. Työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, määrätään maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Korvaukset voivat kohota hyvinkin suuriksi suhteessa yrityksen maksukykyyn.

Siten irtisanomistilanteisiin on aina hyvä valmistautua huolellisesti ja tarvittaessa konsultoida työjuridiikan asiantuntijaa. Useissa tulkinnanvaraisissa tilanteissa suosittelemme ja autamme laatimaan työntekijän kanssa sopimuksen työsuhteen päättämisestä. Tällöin riski vuosien oikeudenkäynnistä ja mahdollisista mittavista korvauksista oikeudenkäyntikuluineen voidaan yleensä välttää.

Toimistomme on edustanut niin työnantajia kuin työntekijöitä työsuhteen irtisanomiseen liittyvissä tilanteissa. Valtaosa jutuistamme on päätynyt sovintoon, mutta olemme myös hoitaneet lukuisia irtisanomistilateisiin liittyviä oikeudenkäyntejä. Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset asiaan liittyen apua!

Ota yhteyttä!

    Next Prev