Perunkirjoituksen toimittamisesta poikkeusoloissa

Käytännössä jokainen suomalainen joutuu jossain vaiheessa elämäänsä osalliseksi perunkirjoitusta koskevaan toimitukseen. Kuten tunnettua, perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolinpäivästä. Vaikka elämme poikkeusoloissa, tätä määräaikaa ei ole pidennetty. Toisaalta muutokselle ei ole tarvetta, sillä nykyinen säätely sisältää jo varaventtiilin. Verohallinto voi kirjallisen hakemuksen perusteella myöntää lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen.

Yleensä perunkirjoituksen toimittamiseen on haettu lisäaikaa sen takia, että sukuselvitysten hankkiminen on voinut olla työläs projekti, jos perittävän suku on ollut laaja ja/tai jos selvityksiä on pitänyt hankkia myös ulkomailta. Arvelen, että myös käsillä oleva tilanne sellaisenaan voisi kelvata perusteeksi saada lisäaikaa.

Mikäli kuolleisuus alkaa huomattamasti nousemaan yleisestä tasosta, tarkoittaa se myös sitä, että virkatodistuksia antavat seurakunnat voivat ruuhkautua, kun pyyntöjä esitetään tavallista enemmän. Virkatodistusten toimittamista voi viivästyttää myös sekin, että seurakunnan henkilökunnassa voi olla vajausta sairasteluista johtuen.

Takarajana perunkirjoituksen toimittamista koskevan määräajan pidentämiseen on tietysti se, että pyyntö on esitettävä ennen määräajan päättymistä. Itse suosittelen, että määräajan pidennystä kannattaa pyytää jo pari viikkoa ennen määräaikaa, jos vähäänkään näyttää siltä, että lisäaikaa tullaan joka tapauksessa tarvitsemaan. Näin esimerkiksi silloin, jos seurakunnasta on ilmoitettu, että asiakirja toimitetaan vasta määräajan päättymisen jälkeisenä aikana.

Nykyään lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen voi hakea myös OmaVeron kautta. Silloin hakemus on käytännössä heti Verohallinnolla. Kirjepostilla lähetetty hakemus voi olla vastaanottajalla pahimmallaan vasta viikon päästä lähetyspäivästä. Tämä asia kannattaa huomioida, mikäli hakemusta ei tehdä sähköisesti.

Ota yhteyttä!

    Next Prev