Pienvelkojien saatavat yrityssaneerauksessa

Tieto oman asiakkaan yrityssaneerausasiasta voi aiheuttaa epätietoisuutta velkojan avoimena olevien myynti-/lainasaamisten kuranttisuudesta. Pienvelkojat ovat kuitenkin yrityssaneerauksessa erilaisessa asemassa kuin muut velkojat.

Asiakkaan oleminen saneerauksen kohteena ei välttämättä olekaan niin huono tilanne, koska melko usein pienvelan määräksi asetetaan 1.000, 3.000 tai 5.000 euroa. Tällaiset saatavat maksetaan kokonaan. Euromääräinen raja riippuu usein asiakkaan taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnan koosta, mutta sitä, mihin rajapyykki vedetään, ei voi etukäteen tietää. Käytännössä rajan pienvelan määrälle asettaa yrityssaneeraukseen määrätty selvittäjä.

Melko usein pienvelkojat joutuvat jännittämään velanmaksua  saneerausohjelman käsittelyn ajan. Tyypillisesti maksuohjelmassa on määrätty, että pienvelkojat saavat suorituksen saatavalleen yhden kuukauden kuluttua ohjelman vahvistamisesta. Joskus pienvelkojien saatavia maksetaan jo saneerausmenettelyn aikanakin, mikäli velallisen kassa kestää tällaisen menettelytavan.

Pienvelkojien erilainen kohtelu johtuu käytännön tarpeista. Kun ne maksetaan pois tällaisella kertasuorituksella, se yksinkertaistaa saneerausohjelman maksuohjelmaa, kun näille pienvelkojille ei tarvitse määritellä maksueriä pitkälle tulevaisuuteen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev