Velkojien puoltama yrityssaneeraushakemus

Yrityksen taloudellisten vaikeuksien uhatessa yrityssaneeraus tarjoaa yhden keinon tervehdyttää yrityksen taloutta ja turvata sen tulevaisuus. Erityisesti, kun saneerausmenettelyyn suhtaudutaan alusta alkaen yhteisenä projektina velallisen ja velkojien kesken, on mahdollista saavuttaa parhaimmat tulokset.

Yhteistyön merkitys korostuu, kun pohditaan yrityssaneeraushakemuksen menestymistä. Yrityssaneeraus voi parhaimmillaan suojata yrityksen toimintaa ja säilyttää työpaikkoja. Kun velallinen ja velkojat työskentelevät yhdessä, saneerausprosessi voi edetä sujuvammin ja tehokkaammin, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia.

Laki yrityksen saneerauksesta (2 luvun 6 § 1 momentti) tarjoaa mahdollisuuden aloittaa saneerausmenettely velkojien puoltamana hakemuksena. Tämä tarkoittaa, että jos vähintään kaksi ei-läheisvelkojaa, joiden saatavat muodostavat yhteensä vähintään 20 % yrityksen kokonaisveloista, tukevat saneeraushakemusta, voidaan prosessi aloittaa heidän puoltamanaan. Tämä on merkittävä etu, sillä velkojien näin osoittama luottamus vaikuttaa myönteisesti myös tuomioistuimen päätökseen hakemuksen hyväksymisestä.

Kun yrityssaneeraushakemus saa laajaa tukea velkojilta myös hakemuksen käsittely nopeutuu. Velkojien puoltamaan hakemukseen ei tarvita myöskään liitteeksi erillistä tilintarkastajan selvitystä Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä ja vähentää yrityksen kustannuksia.

Lisäksi, jos hakemus saa osakseen laajan velkojien tuen, voidaan saneerausmenettely aloittaa lähes välittömästi sen jälkeen, kun hakemus on saapunut tuomioistuimeen. Tämä nopeutettu aloitus on yrityksen kannalta ihanteellinen, sillä se mahdollistaa nopeamman reagoinnin taloudellisiin haasteisiin ja minimoi mahdolliset negatiiviset vaikutukset yrityksen toimintaan.

Velkojien tuki yrityssaneeraushakemukselle ei ole ainoastaan merkki luottamuksesta velallista kohtaan, vaan myös käytännöllinen keino nopeuttaa ja sujuvoittaa koko saneerausprosessia. Yhteistyön kautta, velalliset ja velkojat voivat yhdessä työstää ratkaisuja, jotka tukevat yrityksen elpymistä ja takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen kaikille osapuolille. Tällainen lähestymistapa ei ainoastaan pelasta yrityksiä vaikeuksista, vaan myös vahvistaa koko talouden rakenteita kestävämmiksi.

Ota yhteyttä!

    Next Prev