Yrittäjän perusturvaksi avioehto, edunvalvontavaltuutus, testamentti ja osakassopimus

Valveutuneet omistaja-yrittäjät ovat tavallisesti hyvin tietoisia, että heidän kannattaisi laatia kolmen asiakirjan kokonaisuus: testamentti, avioehto ja edunvalvontavaltuutus eli ns. TAE-paketti. Mikäli yritystoimintaa harjoitetaan osakeyhtiömuodossa ja siinä on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, olisi yrittäjien syytä myös laatia osakassopimus.

Testamentilla yrittäjä pystyy esimerkiksi määräämään, että liiketoimintaa harjoittaneen Oy:n koko osakekanta menee yhdelle henkilölle. Mikäli yrittäjä ei laadi testamenttia, yrittäjän varat jaetaan lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan. Tällöin Oy:n omistus voi sirpaloitua liikaa, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen hallinnointiin ja/tai toimintaan.

Usein yrittäjän voi olla tarpeen saattaa avio-oikeuden ulkopuolelle vain yritystoimintaan liittyvä omaisuus. Tällainen voi johtua myös osakassopimuksessa, jossa on voitu sopia, että osakas sitoutuu tekemään avioehdon, jossa on puheena oleva ehto yritystoimintaan liittyen.

Edunvalvontavaltuutuksen merkitys käy parhaiten ilmi siinä tapauksessa, jos yrittäjä liukastuu kadulla ja lyö päänsä siten, ettei pysty enää tekemään itse päätöksiä esimerkiksi yritystoimintaan liittyen. Tällöin on tärkeää, että edunvalvontavaltuutuksessa on annettu riittävän laajat toimivaltuudet valtuutetulle tehdä päätöksiä.

Osakassopimuksessa on syytä ainakin sopia, mikä on osakkeenomistajan panos Oy:n hyväksi. Tällainen voi olla velvollisuus tehdä töitä määrätyn verran kuukausittain. On suositeltavaa sopia osakassopimuksessa, miten yhtiön johtotehtävät jaetaan eli kuka toimii toimitusjohtajana ja kuka hallituksessa. Aina välillä omistajilla tulee eteen uusia tilanteita, jolloin kaikilla omistajilla ei välttämättä ole intressiä jatkaa omistajana. Näiden tilanteiden sujuvan ratkaisun takaamiseksi on osakassopimuksessa hyvä sopia, miten määräytyy lunastushinta lähtijän omistamille osakkeille.

Ota yhteyttä!

    Next Prev