Kantaja ja vastaaja

Oikeudenkäynnin aloittanutta henkilöä, joka vaatii tuomioistuimelta oikeussuojaa toista vastaan, kutsutaan riita-asioissa kantajaksi. Osapuoli, jota vastaan oikeussuojaa pyydetään, on puolestaan vastaaja. Rikosasioissa asian vireillepanijana toimivat syyttäjä ja asianomistaja.

Ota yhteyttä!

    Next Prev