Laillinen este

Laillisella esteellä tarkoitetaan pätevää syytä olla poissa oikeudenkäynnistä. Laillinen este voi olla myös syy olla jättämättä kirjallista lausuntoa tai toteuttamasta muuta määrättyä tehtävää. Jos henkilöllä on laillinen este, hänen poissaolonsa ei aiheuta oikeudenmenetystä tai poissaolosta seuraavaa rangaistusseuraamusta.

Ota yhteyttä!

    Next Prev