Maksuton oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Henkilöllä on itse lähtökohtaisesti oikeus valita oikeudellinen avustajansa ja siten apua tarvitseva voi kääntyä suoraan valitsemansa yksityisen lakimiehen puoleen, joka voi edellytyksien täyttyessä hakea päämiehelleen oikeusapupäätöksen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev