Muutoksenhaku käräjäoikeuden ratkaisuun

Käräjäoikeuden tuomioon tai päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea ratkaisuun muutosta, ellei sitä jossain tapauksessa ole erikseen kielletty. Jutun käsittely jatkuu tällöin hovioikeudessa.

Asianosaisen on ensin ilmoitettava tyytymättömyyttä käräjäoikeudelle viikon kuluessa ratkaisusta. Sen jälkeen muutoksenhakijan on 30 päivän kuluessa ratkaisusta toimitettava tuomioistuimelle valituskirjelmä. Jos tyytymättömyyden ilmoitus ja valituskirjelmä eivät ole määräajassa käräjäoikeudella, sen ratkaisu tulee lainvoimaiseksi. Myös valittajan vastapuoli voi valittaa käräjäoikeuden tuomiosta, vaikka ei olisikaan ilmoittanut tyytymättömyyttä (vastavalitus). Tämä on tehtävä kahdessa viikossa valittajan valitusajan päättymisestä. Käräjäoikeuden antamaan valitusosoitukseen sisältyvät ohjeet myös vastavalituksen tekemiseksi.

Ota yhteyttä!

    Next Prev