Oikeudenkäynnin julkisuus

Oikeudenkäynnit ovat pääsääntöisesti julkisia. Tuomioistuin voi kuitenkin tietyin edellytyksin määrätä oikeudenkäynnin pidettäväksi osaksi tai kokonaisuudessaan salassa.

Ota yhteyttä!

    Next Prev