Pääkäsittely

Valmistelun päätyttyä tuomioistuin toimittaa asiassa pääkäsittelyn, ellei asiaa ratkaista jo valmistelussa. Pääkäsittely on pääsääntöisesti julkinen, suullinen, välitön ja keskitetty.

Ota yhteyttä!

    Next Prev