Siviilikanteiden tyypit

Suorituskanteella kantaja vaatii, että vastaaja velvoitettaisiin johonkin suoritukseen.

Vahvistuskanteella kantaja pyrkii saamaan tuomioistuimen vahvistuksen sille, että tietty oikeussuhde hänen ja vastaajan välillä on olemassa tai ei ole olemassa.

Muotoamiskanteella tarkoitetaan pyyntöä saada tuomio, joka itsessään muuttaa tiettyä oikeussuhdetta tai oikeustilaa.

Ota yhteyttä!

    Next Prev