Todistustaakka

Todistustaakkaa koskevilla säännöksillä ja periaatteilla määrätään kumman osapuolen on näytettävä toteen jokin olosuhde. Rikosprosessissa syyttäjän tulee näyttää syyte toteen. Riita-asiassa kantajan tulee näyttää toteen ne seikat, jotka tukevat kannetta. Jos vastaaja edukseen tuo esiin jonkin seikan, on hänenkin vahvistettava se todisteilla.

Ota yhteyttä!

    Next Prev