Todistusteema

Todistusteemassa ilmoitetaan se asian ratkaisemisen kannalta merkityksellinen seikka, joka todisteella aiotaan näyttää toteen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev