Tuomionpurku

Lainvoimaisen tuomion purkamisen edellytykset ovat erilaiset riita- ja rikosasioissa. Tuomionpurku on mahdollista ainoastaan silloin, kun hakijan käytettävissä ei ole yksinkertaisempaa oikeussuojakeinoa.

Tuomionpurun edellytykset ovat tiukat. Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen on mahdollista muun muassa jos oikeuden jäsen, syyttäjä tai asianosainen on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev