Vastakanne

Kanteella tarkoitetaan kantajan tuomioistuimelle esittämää oikeussuojapyyntöä, jossa hän vaatii tietynsisältöistä, toiseen asianosaiseen kohdistuvaa tuomiota. Vastaajan vastaavaa alkuperäiseen kantajaan kohdistuvaa vaatimusta kutsutaan vastakanteeksi.

Ota yhteyttä!

    Next Prev