Takaisinsaanti: velanmaksun peräyttäminen konkurssipesään

Konkurssipesän pesänselvityksen yhtenä osana on takaisinsaantiasioiden hoitaminen. Konkurssipesä esittää vaatimuksen velkojan saamien maksusuorituksien peräyttämisestä takaisin konkurssipesään useimmiten sillä perusteella, että velan maksuja on pidettävä huomattavamääräisinä.

Huomattavamääräisenä velan maksuna pidetään sellaisia maksusuorituksia, jotka ovat vähintään 10 %:ia konkurssiin asetetun yhtiön pesäluettelon osoittamista varoista. Esimerkiksi jos velallisyhtiön pesäluettelon mukaiset varat ovat 30.000 euroa, huomattavamääräisinä velan maksuina pidetään niitä, jotka ovat vähintään 3.000 euroa.

Peräyttämisen kohteena eivät kuitenkaan voi olla kaikki velallisyhtiön tekemät velan maksut, vaan konkurssipesän vaatimuksen kohteena olevia maksuja on rajoitettu ajallisesti. Muita kuin velallisen läheisiä koskeva niin sanottu kriittinen aika on kolme kuukauden mittainen, joka lasketaan konkurssihakemuksen vireilletulopäivästä taakse päin.

Kaikki huomattavamääräisinä pidettävät velan maksut eivät peräydy konkurssipesään. Tämä poikkeus koskee juoksevia kuluja, joita ovat vuokrat, palkat ja verot.

Edellä mainittujen osalta on vielä poikkeuksen poikkeus, sillä juoksevien kulujen maksut ovat peräyttävissä, mikäli niitä on maksettu pitkään viivästyneinä. Mikäli velka on maksettu alle kahden kuukauden sisällä eräpäivästä, velan maksun on yleensä katsottu olevan tavanomainen.

Mitä pidempään velanmaksu on ollut viivästyneenä, sitä vaikeampaa on katsoa velanmaksun olleen tavanomaista. Maksuviivästyksen arvioinnin merkitys on kuitenkin aina tapauskohtaista.

Mikäli olette saaneet konkurssipesältä tällaisen peräyttämisvaatimuksen, olkaa yhteydessä suoraan johonkuhun toimistomme asianajajaan ja käydään asia lävitse luottamuksellisesti ennen jatkotoimista päättämistä. Vaihtoehtoisesti voitte täyttää alla olevan yhteydenottolomakkeen, jos haluatte, että me olemme yhteydessä teihin.

Ota yhteyttä!

    Next Prev