Maksuton oikeusapu

Toimeksiannon alussa toimistomme juristit selvittävät aina onko päämiehellä oikeus maksuttomaan oikeusapuun. Jos edellytykset täyttyvät, juristimme hakevat sinulle sinun puolestasi oikeusapupäätöksen oikeusaputoimistosta. Jos oikeusapu myönnetään ilman omavastuuosuutta, lakimiehen palkkio korvataan valtion varoista eikä sinulle aiheudu lainkaan kustannuksia.

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Henkilöllä on itse lähtökohtaisesti oikeus valita oikeudellinen avustajansa ja siten apua tarvitseva voi kääntyä suoraan valitsemansa yksityisen lakimiehen puoleen, joka voi edellytyksien täyttyessä hakea päämiehelleen oikeusapupäätöksen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev