Omistusoikeus ja vahingonvaara

Omistusoikeus

Urakkasopimuksen päättyessä voi nousta kysymys siitä, kenelle kuluu omistusoikeus työkohteessa oleviin rakennustarvikkeisiin ja muuhun työmaalla olevaan omaisuuteen. Kysymys realisoituu etenkin, jos toinen osapuoli ajautuu maksukyvyttömäksi.

YSE 1998 ehtojen 51 pykälässä on säädetty, että rakennustyömaalla olevat urakoitsijan yksilöidyt rakennustavarat ja rakennusosat siirtyvät tilaajan omistukseen niiltä osin, kuin niitä vastaava maksu on suoritettu.

YSE 1998 ehtojen 52 pykälässä on säädetty, että rakennuskohteeseen kiinnitetyt rakennustuotteet ovat rakennuskohteen tai kiinteistön osana rakennuttajan tai muun kiinteistönomistajan omaisuutta.

Siten pääsääntö on, että rakennustavarat ja rakennusosat siirtyvät tilaajan omaisuudeksi, kun ne kiinnitetään kiinteistöön tai kiinnittämättömien osien osalta, kun niitä vastaava maksu on suoritettu.

Vahingonvaara

YSE 1998 ehtojen vaaranvastuu pykälillä on tarkoitettu varautua tilanteisiin, joissa urakkasopimuksen kohde vaurioituu ilman kummankaan osapuolen syytä. YSE 1998 ehdot lähtevät siitä, että urakoitsija kantaa vahingonvaaran vastuun siihen saakka, kun kohde on luovutettu vastaanottotarkastuksessa. Siten lähtökohta on, että urakkakohteen tuhoutuessa ennen valmistumista, on urakoitsijan tehtävä tuhoutunut kohde uudelleen. Tällaisia tilanteita varten kohteet ovat vakuutettuja. Vaaranvastuusta on YSE 1998 ehdoissa säädetty poikkeuksia esimerkiksi luonnonkatastrofeja varten.

Ota yhteyttä!

    Next Prev