Maksuton oikeusapu

Talousrikosoikeudenkäyntiä koskevan toimeksiannon alussa toimistomme lakimiehet selvittävät aina onko päämiehellä oikeus maksuttomaan oikeusapuun. Jos edellytykset täyttyvät, juristimme hakevat sinulle sinun puolestasi oikeusapupäätöksen oikeusaputoimistosta. Jos oikeusapu myönnetään ilman omavastuuosuutta, lakimiehen palkkio korvataan valtion varoista eikä sinulle aiheudu lainkaan kustannuksia.

Oikeusapu tässä kohdin tarkoittaa sitä, että talousrikoksista syytetty henkilö voi saada itselleen talousrikosoikeudenkäynnin hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Henkilöllä on itse lähtökohtaisesti oikeus valita oikeudellinen avustajansa ja siten apua tarvitseva voi kääntyä suoraan valitsemansa yksityisen lakimiehen puoleen, joka voi edellytyksien täyttyessä hakea päämiehelleen oikeusapupäätöksen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev