Tilaajan maksuvelvollisuus

Tilaajan pääsuoritusvelvollisuus on urakkahinnan suorittaminen urakoitsijalle. Urakkasumma maksetaan urakoitsijalle työsuoritusta vastaan. Urakkahinta voi määräytyä monella tavalla. Urakkahinta voi olla kiinteä kokonaishinta tai esimerkiksi laskutyö, tai yksikköurakkahinta.

YSE 1998 ehtojen 39 pykälässä on määrätty, että urakkahinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. YSE 1998 ehtojen 40 pykälässä on säädetty urakkahinnan maksusta. YSE 1998 ehtojen pääsäännön mukaan sopimukseen perustuvat laskut on maksettava, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi.

Usein urakkasopimuksiin sisältyy maksuerätaulukko, jonka mukaan urakoitsijalle maksetaan työsuoritusten edetessä. Ellei sopimuksessa ole maksuerätaulukkoa tai muuta määräystä maksujärjestelyistä, tilaajan on suoritettava urakoitsijalle urakkahinnasta osamaksuja, joiden suuruutta määrättäessä on pidettävä periaatteena, että osamaksut ovat oikeassa suhteessa urakkahintaan ja toteutettuun urakkasuoritukseen.

Urakkahinnan loppuerä on suoritettava lähtökohtaisesti maksuerätaulukon määräysten mukaisena ajankohtana. Ellei maksuerätaulukossa tai sopimuksessa toisin määrätä, loppuerä on suoritettava vastaanoton jälkeen kuitenkin viimeistään silloin, kun loppuselvitys on toimitettu tai sopijapuolten taloudelliset välit muuten on selvitetty.

Muutos- ja lisätöistä urakkahintaan aiheutuva lisäys tai vastaavasti hyvitys on suoritettava toiselle sopijapuolelle sopimusasiakirjoissa mainittua maksutapaa ja -aikaa noudattaen, kun muutos- tai lisätyö on toteutettu ja lasku esitetty sekä tilaajan puolesta todettu oikeaksi. Korvaus suurehkosta muutos- ja lisätyöstä voidaan sopia maksettavaksi useammassa erässä töiden edistymisen mukaan.

Ota yhteyttä!

    Next Prev