Välityssopimus

Yksityisoikeudellinen riitakysymys, josta voidaan tehdä sovinto, saadaan määrätä asianosaisten välisin sopimuksin välimiesten lopullisesti ratkaistavaksi. Samalla tavoin ratkaistavaksi voidaan määrätä myös sopimuksessa ilmaistusta oikeussuhteesta vastaisuudessa aiheutuvat mainitunlaiset riitakysymykset, jollei laissa ole toisin säädetty. Välityssopimus on tehtävä kirjallisesti. Välimiesmenettely perustuu siten osapuolten sopimukseen.

Välityssopimus poistaa lähtökohtaisesti tuomioistuimen toimivallan. Tosin sanoen kannetta ei voida ajaa tuomioistuimessa, jos toinen sopijapuoli sitä vastustaa.

Ota yhteyttä!

    Next Prev