Yhteistoiminta

Yhteistoiminta työnantajan ja henkilöstön välillä on välttämätöntä tehokkaalle yritykselle. Työsuhteen oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä asioita käsitellään yhteistoimintamenettelyssä työntekijöiden ja työnantajan kesken. Yhteistoimintaa sääntelee laki yhteistoiminnasta yrityksissä.

Yhteistoimintalaki uudistui lähes kokonaan vuonna 2007 ja samalla laki laajennettiin koskemaan 20-29 työntekijän yrityksiä. Laista seuraa työnantajille esimerkiksi tiedottamis- ja neuvotteluvelvollisuuksia eri tilanteissa.

Yhteistoimintalain tarkoituksena ei ole rajoittaa liikkeenjohtovaltaa vaan edistää vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, kehittää yritysten toimintaa ja parantaa työntekijöiden työllistymistä.

Nykyään yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Joitain lain säännöksiä sovelletaan edelleen vain yrityksiin, joissa on vähintään 30 työntekijää.

Yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö eli työntekijä tai henkilöstöryhmän edustajat. Liikkeen luovutuksessa sekä luovuttaja että luovutuksensaaja voivat olla osapuolina yhteistoimintamenettelyssä.

Työnantajan kannattaa olla yhteydessä työoikeuden hallitsevaan lakimieheen ainakin kun on kyse yritystoiminnan muutoksista aiheutuvista töiden uudelleen järjestämisestä ja työvoiman mahdollisesta vähentämisestä. Myös liikkeen luovutuksen yhteydessä käytävän yhteistoimintamenettelyn osalta on hyvä ottaa yhteyttä työoikeusjuristiin.

Ota yhteyttä!

    Next Prev