Osakevaihto yritysjärjestelyssä

Osakeyhtiö voi toteuttaa yritysoston tarvitsematta siihen omia varojaan tai lainarahoitusta, mikäli myyjäpuoli on halukas osakevaihtoon, jossa hän ei tule käytännössä saamaan rahaa, vaan kauppahinta koostuu kokonaan toisen yrityksen osakkeista.

Yrittäjä, joka luopuu yrityksestään, mutta haluaa jatkaa osakesijoittajana mutta ehkä aiempaa pienemmällä riskillä, voi osakevaihdolla toteuttaa yritysmyynnin ja sillä tavoin siirtää luovutusvoiton verotustaan siksi, kunnes alkaa myydä vaihdossa saamiaan osakkeita.

Osakevaihto on verovapaa yrityskaupan muoto, jos ostava osakeyhtiö hankkii toisen osakeyhtiön osakkeita määrän, joka tuottaa yli puolet kohteena olevan yhtiön äänivallasta. Osakevaihto voi myös koskea tilannetta, jossa osakeyhtiö, jolla on jo enemmän kuin puolet toisen yhtiön äänimäärästä, hankkii lisää kohdeyhtiön osakkeita.

Osakkeet hankkinut yhtiö antaa vastikkeena toisen yhtiön osakkeenomistajille osakkeitaan. Nämä ovat joko sen uusia osakkeita tai aiemmin hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden lisäksi sallitaan pieni rahavastike, mutta sen määrä on käytännössä ilman merkitystä. Rahana voidaan antaa vain 10 prosenttia vastikkeena annettujen osakkeiden nimellisarvosta tai osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua osakepääomaa. Käytännössä rahana maksettava osuus jää merkityksettömäksi.

Vaihdossa saatujen osakkeiden luovutus on yrityskaupan myyjäpuolelle veronalaista, joten myyjien kannattaa punnita yrityskauppasopimuksen ehtoja Finstan kokeneiden asiantuntijoiden kanssa.

Mikäli osakevaihdossa uusia osakkeita saanut on muuttanut tai muuttaa asumaan pois Suomesta ennen kuin 5 vuotta on kulunut osakevaihdon toteuttamisvuoden päättymisestä, kohdistuu häneen niin sanottu exit-vero. Tällä tarkoitetaan sitä, että määrä, joka osakevaihdossa ei ole ollut veronalaista tuloa, siirretään sen vuoden tuloksi, jolloin nämä osakkeet luovutetaan.

Ota yhteyttä!

    Next Prev