Yrityskaupan toteuttaminen Finstan avulla

Yrityskaupan voi toteuttaa lukemattomilla eri tavoilla. Viime aikojen voimakkain muutos on ollut se, että jo melko pienetkin kaupat tehdään yleiseksi kauppatavaksi muotoutuneen prosessin mukaisesti.

Emme käsittele tässä yritysostostrategiaa, ostajien tai ostokohteiden kartoittamista tai synergioiden arviointia, emmekä kaupan kohteen haltuunottoa tai kaupan jälkihoitoa. Keskitymme yrityksen arvon määrittämiseen, kaupan rakenteen suunnitteluun, neuvotteluprosessiin, kaupan kohteen tutkimiseen (=due diligence -tutkimukset) ja kauppakirjaan sekä sen ehtojen toteuttamiseen. Yrityskaupan onnistunut toteuttaminen edellyttää hyvää ja ammattitaitoista suunnittelua, sillä kyseessä on jokaisen kaupan osalta ainutlaatuinen ja voimakkaasti vaihteleva prosessi.

Ostajalla tulee olla hyvä käsitys yrityskaupan tuomien hyötyjen saavuttamisesta ja mahdollisten vaikeiden seikkojen selvittämisestä. Muutoin on ilmeisenä riskinä, että odotukset eivät ainakaan täysimääräisesti toteudu. Suuri osa kauppaan liittyvistä vaikeista asioista pystytään selvittämään panostamalla asiantuntijoiden kanssa tehtävään yrityksen talouden, sopimusten, teknologian ja muiden määriteltyjen seikkojen tutkimiseen ennen kauppaa (due diligence-tutkimukset). Tällöin tullaan väistämättä käsittelemään ostokohteen liikesalaisuuksia ja luottamuksellisina pidettäviä tietoja.

Ennen luottamuksellisten tietojen jakamista on tärkeää tehdä tarkka ja hyvin määritelty salassapitosopimus ostajan ja myyjän välillä. Myös kohteen arvon määritys tulee tehdä sekä ennen tutkimusten aloittamista että tarkentaa sitä tutkimusten päätyttyä. Kauppahinta määräytyy alustavasti kauppaneuvottelussa ja tarkentuu lopullisesti vasta tutkimusvaiheen jälkeen.

Yrityskauppaa ei kannata tehdä tutkimatta verotusseikkoja ja kirjanpitokäytäntöjen vaikutuksia. Olennaisinta ostajan kannalta on ymmärtää myyjien verotukselliset ja taloudelliset näkökohdat sekä tutkia esim. omaisuusmyyntien ja osingonjaon hyödyntämisen mahdollisuudet kaupan toteuttamisessa.

Ostajalla on Kauppalain mukaan velvollisuus tuntea kaupan kohde. Yleisenä kauppatapana on kuitenkin se, että sopimuksin sovitaan, ettei Kauppalakia sovelleta – kaupan kohde tulee senkin vuoksi tutkia niin huolellisesti kuin mahdollista

Yrityskaupan kauppakirjassa määritellään sitovasti myyjän ja ostajan kauppaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä kaupanvastuiden määrälliset ja ajalliset rajat. Finstan asiantuntijat ovat olleet tekemässä yli 350 yrityskauppaa ja -järjestelyä, joten lähes kaikki yleisimmät ja erikoisetkin tavat toteuttaa yrityskauppa ovat meille tuttuja.

Ota yhteyttä!

    Next Prev