Milloin kannattaa hakea yrityssaneeraukseen?

Yrityssaneerauksella on mahdollista pelastaa maksuvaikeuksiin joutunut elinkelpoinen yritys. Yrityssaneeraukseen kannattaa hakea, jos yrityksen perusliiketoiminta on tervettä, mutta yritykselle on kerääntynyt raskas velkataakka. Velkataakkaa on voinut syntyä esimerkiksi yksittäisen ison luottotappion johdosta. Saneerauksen onnistumista edesauttaa se, että yrityksen johto reagoi ajoissa maksuvaikeuksiin.

Saneerausmenettelyssä on tarkoitus saneerata myös itse liiketoimintaa. Eli yrityssaneeraus ei ole tarkoitettu vain velkojen järjestelemiseen, vaan liiketoimintaa pyritään tarkastelemaan kokonaisuutena. Yritystoiminta voidaan tervehdyttää esimerkiksi lopettamalla jokin kannattamaton liiketoimintakokonaisuus ja keskittää liiketoiminta yrityksen liiketoiminnan kannattavaan osaan.

Yrityssaneeraukseen sisältyy toki myös velkojen järjestely ja yleensä saneerauksessa leikataan vakuudettomien velkojen pääomia. Jäljelle jääville veloille tehdään realistinen maksuohjelma, joka muodostaa velkojen uudet ehdot. Saneeraus on siten hyvä keino rauhoittaa velkaantuneen, mutta elinkelpoisen yrityksen kriisitilanne.

Jos pohditte yrityksenne hakeutumista saneeraukseen, kannattaa olla toimistoomme yhteydessä. Sovitaan tapaaminen ja katsotaan yrityksenne kannalta paras vaihtoehto. Tilanteen kartoituksesta ei synny kustannuksia.

Ota yhteyttä!

    Next Prev