Miten maksukriisissä olevan yhtiön varoja voi käyttää

Yritystoiminnan aikana voi osakeyhtiötä pyörittävälle yrittäjälle kehittyä piileviä ongelmia. Näitä voivat olla osakaslaina, yhtiön varojen käyttäminen yrittäjän yksityismenoihin tai yrittäjän nostama palkka ylittää kohtuullisena pidettävän määrän. Mikäli yhtiö myöhemmin menee konkurssiin, konkurssihallinto todennäköisesti tutkii näitä asioita jälkeenpäin.

Vaikka osakeyhtiö olisi maksuvaikeuksissa, yrittäjä saa omaa työpanostaan vastaan nostaa yhtiöstä kohtuullisena pidettävää palkkaa. Monesti voi olla vaikea määrittää, minkä tasoinen palkka vielä kuuluu tälle alueelle. Asiaan vaikuttaa yritystoiminnan laatu ja laajuus. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että oikeuskäytännössä on hyväksytty 2.500 – 4.000 euron suuruisia kuukausipalkkoja. Toisaalta Helsingin hovioikeus oli kesällä 2018 hyväksynyt konsulttina toimineelle yhtiön vastuuhenkilölle yli 13.000 euron suuruisen kuukausipalkan.

Yrittäjän nostaman palkan hyväksyttävyyteen liittyy kuitenkin muodollinen rajoitus. Palkanmaksu on tehtävä noudattamalla palkanmaksua koskevia säännöksiä, kuten palkanmaksun ilmoittamista ja ennakonpidätyksen toimittamista. Tulorekisterin voimaantultua 1.1.2019 on ilmoittamisen raja viisi päivää etuuden maksamisesta. Mikäli nämä asiat ovat jääneet tekemättä, yrittäjän pitää valmistua siihen, että konkurssihallinto katsoo yrittäjän palkkojen sijaan lainoiksi yhtiöltä omistajalle. Kun laina on maksettava vaadittaessa, konkurssihallinto melko varmasti esittää tällaisen vaateen yrittäjälle.

Kirjanpitäjät pyrkivät ohjaamaan yrittäjiä siihen, ettei yksityismenoja rahoitettaisi yhtiön rahoilla. Jos näin on käynyt, kirjanpitoon tällaiset erät kirjataan lainasaamiseksi omistajalta. Näistä puhutaan osakaslainoina.

Joskus on epäselvää, onko esimerkiksi yhtiön pankkitililtä nostetut käteisvarat käytetty kuitenkin yhtiön toimintaan liittyvien kustannuksien maksamiseen. Rikosoikeudenkäynnissä syyttäjän on todistettava, että yhtiön varat ovat vähentyneet ilman hyväksyttävää syytä. Korkein oikeus on kuitenkin linjannut, että rikosjutun vastaajan eli tekijän on tällaisessa tilanteessa esitettävä selvitys varojen käytöstä. Jotta yrittäjä voisi tällaista näyttöä esittää, suosittelen, että yrittäjä ottaa maksukuitit käteisvarojen käytöstä talteen.

Mikäli teillä on käsillä tällaiseen asiaan liittyvä ongelma, teidän on syytä kääntyä asiassa asiantuntijan puoleen. Olkaa yhteydessä suoraan johonkuhun toimistomme asianajajaan, jonka jälkeen käymme asian lävitse. Neuvottelun jälkeen annamme teille suosituksen siitä, miten asiassa olisi syytä toimia.

Vaihtoehtoisesti voitte täyttää alla olevan yhteydenottolomakkeen, jos haluatte, että me olemme yhteydessä teihin.

Ota yhteyttä!

    Next Prev