Osakeyhtiön oma konkurssihakemus ja sen käsittely

Yrityksen, joka toimii osakeyhtiömuodossa, on lähetettävä konkurssihakemus siihen käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirissä yrityksen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Konkurssihakemuksessa on mainittava konkurssilain 7 luvun 5 §:n mukaiset tiedot. Niistä olennaisimmat ovat seuraavat.

Konkurssihakemuksesta pitää käydä ilmi, että siinä nimenomaan pyydetään yrityksen asettamista konkurssiin. Yrityksen ei tarvitse perustella hakemustaan sen kummemmin kuin, että siinä on todettava yrityksen olevan maksukyvytön.

Lisäksi hakemuksessa on mainittava hakijana olevan yrityksen nimi, kotipaikka ja y-tunnus. Lisäksi yrityksen on ilmoitettava yrityksen tai sen edustajan puhelinnumero ja muut yhteystiedot, kuten sähköposti ja postiosoite.

Samalla, kun tuomioistuin määrää aloittamispäätöksessään yrityksen konkurssiin, tuomioistuin määrää myös pesänhoitajan konkurssipesään. Yritys voi jo hakemuksessaan ehdottaa pesänhoitajan tehtävään henkilöä, joka erillisestä pyynnöstä antaa konkurssilain 8 luvun 5 §:n mukaisen suostumuksen ja esteettömyystodistuksen tehtävään.

Mikäli tarvitset tällaisen suostumuksen, meidän asianajotoimistossa suostumuksia konkurssipesien pesänhoitajaksi antaa asianajaja, varatuomari Jouni Gauriloff. Hänen yhteystietonsa ovat jouni.gauriloff [at] finsta.fi & 010 235 1600. Pyynnön yhteydessä tarkistamme esteettömyytemme suhteessa osapuoliin.

Vaihtoehtoisesti voitte täyttää yhteydenottolomakkeen, jos haluatte, että me olemme yhteydessä teihin. Jätä yhteydenottopyyntö täältä

Edelleen konkurssihakemuksen liitteenä on oltava yrityksen hallituksen kokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi se, että hallitus on päättänyt hakea yrityksen konkurssiin. Lisäksi hakemukseen on liitettävä yrityksen kaupparekisteriote.

Vielä hakemuksen liitteenä on oltava selvitys yrityksen omaisuudesta, kuten esimerkiksi käyttö- ja vaihto-omaisuudesta ja pankkitileistä, ja sen arvosta. Lisäksi yrityksen on ilmoitettava tieto velkojensa yhteismäärästä sekä luettelo suurimmista velkojistaan ja velkojien yhteystiedot eli osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Mikäli yritys tietää velkojan yhteyshenkilön, on hyvä merkitä konkurssihakemukseen myös tämän henkilön tiedot. Se lyhentää hakemuksen käsittelyaikaa, koska tällöin käräjäoikeus saa nopeammin tietoonsa suurimpien velkojien näkemyksen muun muassa yrityksen pesänhoitajaehdokkaasta.

Nopeimmillaan yrityksen oma konkurssihakemus on käsitelty vuorokauden kuluessa. Aina näin ripeään käsittelyaikaan ei päästä, mutta yleensä yrityksen itsensä jättämät hakemukset ratkaistaan viikon sisällä niiden vireille tulemisesta tuomioistuimessa.

Lisätietoja saatte asianajaja, varatuomari Jouni Gauriloffilta: jouni.gauriloff [at] finsta.fi & 010 235 1600.

Ota yhteyttä!

    Next Prev