Yleistä yrityssaneerauksesta

Yrityssaneeraus on lakiin perustuva järjestelmä, jolla pyritään turvaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen elinkelpoisen yrityksen toimintaedellytykset. Saneeraukseen voi hakea jättämällä toimivaltaiselle käräjäoikeudelle kirjallisen hakemuksen saneerausmenettelyn aloittamisesta.

Menettelyssä yritykselle vahvistetaan maksuohjelma. Maksuohjelmassa velkoja voidaan järjestellä ja näin välttää yrityksen ajautuminen konkurssiin.

Yrityssaneerausta koskeva lainsäädäntöä uudistettiin merkittävästi vuonna 2007. Lainmuutoksilla pyrittiin parantamaan hakemusten tasoa ja sitä, että velalliset hakeutuisivat aikaisempaa aiemmin saneerausmenettelyyn.

Ota yhteyttä!

    Next Prev