YSE 1998 ehtojen rakenne

YSE 1998 ehtojen soveltaminen vaatii tiettyä ehtojen lukutaitoa ja etenkin keskeisten YSE 1998 ehtojen käsitteiden ymmärtämistä. YSE 1998 ehdoissa on 92 pykälää ja usein tietyn asian ratkaisu ei löydy vain yhdestä pykälästä, vaan edellyttää koko ehtojen tuntemusta. YSE 1998 ehtojen lopussa on asiasanahakemisto, joka helpottaa oikeiden kohtien löytymistä. YSE 1998 ehtojen alussa on määritelty ehtojen käsitteistö helpottamaan keskeisten termien ymmärtämistä. YSE 1998 ehtojen mukaisissa urakkasopimuksissa olisi hyvä käyttää vastaavia käsitteitä tulkintaerimielisyyksien välttämiseksi.

YSE 1998 ehtojen osaamista tarvitaan läpi koko urakan, alkaen tarjouspyyntiasiakirjojen valmistelusta ja päättyen urakoitsijan 10 vuoden vastuuajan loppuun. Monissa tilanteissa vastaus ei löydy vain yhdestä YSE 1998 kohdasta, vaan asiasta on määräyksiä lukuisissa YSE 1998 ehtojen ehkä tulkinnanvaraisissakin pykälissä.

Ota yhteyttä!

    Next Prev