Lainvastainen työsopimuksen päättäminen

Laiton irtisanominen, tai laiton työsopimuksen purku voi tulla työnantajalle hyvinkin kalliiksi. Työnantaja, joka on työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt työsopimuksen, määrätään maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Lainvastaisesta työsopimuksen päättämisestä maksettava korvaus määräytyy työsopimuslain 12:2:n perusteella. Kertakaikkisena korvauksena työnantajan on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka.

Ota yhteyttä!

    Next Prev