Työtodistus

Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työtodistus. Työnantajalla ei siis ole velvollisuutta itse tarjota työtodistusta, ellei työntekijä sellaista pyydä. Työntekijä saa itse päättää, haluaako hän todistukseen merkinnät vain työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vai lisäksi myös tiedot työsuhteen päättymissyystä sekä arvion työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työntekijä voi pyytää työtodistusta 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä lukien. Arviolauselman sisältävää todistusta on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Ota yhteyttä!

    Next Prev