Vuokratyö

Vuokratyössä työnantaja vuokraa työntekijänsä toisen työnantajan työhön. Työntekijä työskentelee työn vastaanottajan valvonnassa ja työnjohdon alaisuudessa. Työskentely tapahtuu yleensä työn vastaanottajan työpaikalla. Vastaanottaja maksaa korvauksen työvoiman luovuttajalle, ei työntekijälle itselleen. Työntekijä saa palkkaa omalta työnantajaltaan.

Työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. Esimerkiksi työsuojelusta huolehtimisvastuu siirtyy työntekijän vastaanottavalle työnantajalle.

Ota yhteyttä!

    Next Prev