Työkohtainen selostus

Asiakirja, joka sisältää rakennuskohdetta, rakennusosia ja niiden laatua koskevia vaatimuksia sekä määräyksiä ja ohjeita työtavasta ja työssä käytettävistä rakennustavaroista. Työkohtainen selostus voi olla esimerkiksi rakennusselostus, työselostus, työselitys, tai työkohtainen laatuvaatimus.

Ota yhteyttä!

    Next Prev