Ajankohtaista kilpailukieltoehdoista

Kilpailukieltosopimuksia koskevaa työsopimuslain säännöstä ehdotetaan muutettavaksi. Jatkossa työnantajalla olisi velvollisuus maksaa korvausta työntekijälle myös alle kuuden kuukauden pituiselta kilpailukieltoajalta. Siten jatkossa korvausta tulisi suorittaa kaikista kilpailukieltosopimuksista niiden kestosta riippumatta. Lakimuutos on tulossa näillä näkymin voimaan vuoden 2022 alusta lähtien.

Kilpailunrajoitusaika voisi olla jatkossa enintään vuoden mittainen. Hallituksen esityksen mukaan työnantajan pitäisi maksaa työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksesta myös silloin, kun rajoitusaika on alle kuuden kuukauden pituinen.

Työnantajalla olisi halutessaan mahdollisuus irtisanoa kilpailukieltosopimus ja siten välttyä korvauksen maksamiselta. Jatkossa työnantajan kannattaa miettiä kilpailukieltoehtojen tarkoituksenmukaisuutta entistä tarkemmin, jotta työnantaja ei joudu suorittamaan korvausta tarpeettomista kilpailukieltosopimusta.

Työnantajan on siten vuoden 2021 aikana hyvä harkita jo voimassa olevien kilpailukieltosopimusten merkitys ja se mitkä kilpailukieltosopimukset työnantaja haluaa pitää voimassa lakimuutoksesta huolimatta, ja miltä osin kilpailukieltoehdoista olisi syytä luopua tarpeettomien kulujen välttämiseksi. Joka tapauksessa viimeistään nyt kilpailukieltoehtojen tarpeellisuutta tulee harkita jokaisen rekrytoitavan työntekijän osalta erikseen.

Ota rohkeasti yhteyttä toimistomme jos tarvitset apua työoikeudessa tai yleisesti sopimusjuridiikassa.

Ota yhteyttä!

    Next Prev