Kiinteistökauppa, pitääkö kuntotarkastuskertomukseen perehtyä optimistisesti vai pessimistisesti?

Kiinteistöä tai asuntoa ostettaessa on tärkeää kiinnittää huomiota kuntotarkastusraporttiin, jonka avulla saat tietoa asunnon kunnosta ja mahdollisista korjaustarpeista.

Ilman kuntotarkastustakin myyjällä on tiedonantovelvollisuus. Myyjän tulee ilmoittaa ostajalle kaikista tiedossaan olevista vioista ja huoltotarpeista.

Ostajan puolestaan on velvollisuus ilmoittaa myyjälle kaikista kuntotarkastuksen aikana havaituista vioista ja huoltotarpeista.

Ostajan on tärkeä ymmärtää, että vanhassa rakennuksessa kaikki puutteet ja epäkohdat eivät ole oikeudellisessa mielessä virheitä. Kukin rakennus on toisaalta rakennusaikansa tuote ja vanhoissa rakennuksissa on vuosien aikana yleensä tehty erilaisia korjauksia – paremmin tai huonommin tehtyjä.

Kuntotarkastusraportista kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti korjaustarpeisiin ja tarkastustarpeisiin.

Korjaustarpeita ovat viat, jotka vaativat välittömästi korjausta. Ilmoitus tarkastustarpeesta tyypillisesti tarkoittaa sitä, ettei vika ole ilmiselvästi havaittava, mutta tarkastajan kokemuksen mukaan hyvin mahdollinen.

Huoltotarpeet puolestaan ovat viat, jotka vaativat säännöllistä huoltoa, kuten esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamista, salaojien tarkastusta ja puhdistamista sekä vaikkapa sadevesikourujen puhdistamista.

Kuntotarkastusraportista kannattaa myös selvittää mahdollisten korjausten kustannukset, jotta voit budjetoida niiden hoitamiseen tarvittavan rahamäärän.

Kuntotarkastusraportin lisäksi on tärkeää tutustua asuntoon ja sen ympäristöön huolellisesti ennen ostamista. Tämä voi auttaa havaitsemaan mahdolliset viat, joita ei ole ilmoitettu kuntotarkastusraportissa.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kuntotarkastusraportin lukeminen ja huolellinen tutustuminen asuntoon ja sen ympäristöön ennen ostamista on tärkeää, jotta voit tehdä perustellun päätöksen kiinteistön ostamisesta ja hankkia tarvittavat tiedot mahdollisista korjaustarpeista ja huoltotarpeista.

Myytävässä asunnossa tai talossa pitkään asuneet ihmiset ovat usein tottuneet talon pieniin epäkohtiin eikä niitä välttämättä tunnisteta virheiksi tai puutteiksi. Tämä voi johtaa siihen, että myyjä ei oivalla niiden olevan asioita, joista pitäisi kertoa ostajalle.

Ostajat saattavat unelmatalon löytyessä unohtaa kriittisen tarkastelun tarpeen ja kuvitella uuden kodin olevan paremmassa kunnossa kuin sen on perusteltua odottaa rakennuksen ikä huomioon ottaen olevan.

Näiden erilaisten näkemysten muuttuessa kalliiksi remonttikustannuksiksi ja tunteeksi petetyksi tulemisesta, kannattaa asiaa selvittää sitä monipuolisesti tarkastellen. Ostajan on myös muistettava, että reklamaation tekemisessä ei saa viivytellä ja myyjille on annettava tilaisuus selvittää tilannetta omalta kannaltaan.

Usein kiinteistökauppariitojen kaikille osapuolille paras ratkaisutapa on neuvottelut tai sovittelumenettely.

Ota yhteyttä!

    Next Prev