Kuolinpesän päätöksenteko ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Kuolinpesään liittyvästä päätöksenteosta on pesän osakkailla melko usein virheellisiä näkemyksiä. Yksi tavallisimmista ajatusvirheistä liittyy siihen, että päätökset voidaan tehdä sen mukaan kuin, mitä enemmistö osakkaista kannattaa. Pesässä ei kuitenkaan tehdä päätöksiä enemmistöpäätöksinä, vaan edellytetään osakkaiden yksimielisyyttä. Esimerkiksi kuolinpesän omistaman kiinteistön myynti vaatii kaikkien osakkaiden antaminen luvan.

Yksimielisyyden vaatimus johtaa helposti erimielisyyksiin osakkaiden välillä. Varaventtiilinä on se, että yksikin pesän osakas voi yksin hakea pesään pesänselvittäjää ja -pesänjakajaa. Näin saadaan viime kädessä toimitusmenettelyn kautta ratkaistua pattitilanteet, pesänselvitys saatettua loppuun ja aikanaan varat jaettua osakkaille.

Vaikka pesään olisi määrätty jakaja, osakkaat voivat silti tehdä perinnönjakoon liittyviä päätöksiä, sillä yksimielisinä osakkaat voivat sivuuttaa jakajan esimerkiksi siitä, miten perinnönjako on toimitettava. Lisäksi on tavanomaista, että pelkästään jo ulkopuolisen tahon tuleminen mukaan pesänselvitykseen johtaa siihen, että pienemmistä erimielisyyksistä huolimatta ensimmäisessä toimituskokouksessa tai pian sen jälkeen löydetään kaikkia osakkaita tyydyttävä ratkaisu, jolloin perinnönjako voidaan toimittaa sopimusteitse eikä pesänjakajan tarvitse tehdä toimitusjakoa. Perinnönjakokirjassa yleensä sovitaan, että kaikki sitoutuvat olemaan moittimatta jakoa, jonka johdosta se tulee heti lainvoimaiseksi, kun kukin osakas on allekirjoittanut perinnönjakokirjan. Tällöin varsinaiseen omaisuuden jaon täytäntöönpanoon päästään nopeammin, koska ei tarvitse odottaa moiteajan umpeen kulumista, sillä pesänjakajan toimittamaa toimitusjakoa on mahdollista moittia. Määräaika tälle on kuusi kuukautta toimituksesta.

Ota yhteyttä!

    Next Prev