Minkälaista palkkaa yrittäjä voi nostaa maksuvaikeuksissa olevasta yhtiöstä?

Ei ole mitenkään tavatonta, että yrittäjä joustaa ensimmäiseksi omasta palkanmaksustaan, jos osakeyhtiön kassaan ei kilahda tuttuun tapaan euroja. Yleensä tässä vaiheessa yritys ei ole vielä maksukyvytön, vaan kyse on enemmänkin yhtiön kassan suojelemisesta ja yhtiön maksuvalmiuden turvaamisesta.

Vaikka osakeyhtiöllä menisi huonosti tai se olisi maksukyvytön, omistajalla on kuitenkin aina oikeus kohtuulliseen korvaukseen yhtiön hyväksi tekemästään työstä. Yrittäjän palkan kohtuullisuutta joudutaan tavallisesti arvioimaan vasta jälkeen päin, jolloin kysymys voi tulla esille esimerkiksi konkurssimenettelyssä.

Kohtuullisen palkan määrää ei ole missään vahvistettu. Oikeuskäytännössä on katsottu yrittäjän palkanmaksun olleen kohtuullista, kun sen määrä on ollut kuukausitasolla 2.500 – 4.000 euron välillä. Palkan kohtuullisuus riippuu ainakin yhtiön toiminnan laajuudesta ja toimialasta sekä siitä, minkälaista työpanosta yritys saa yrittäjältä. Tietyissä tilanteissa myös viisinumeroisen palkan on vielä katsottu olevan kohtuullinen, jos yrittäjä on ollut esimerkiksi tietyn alan huippuosaaja ja, jos yritys on hyötynyt hänen työpanoksestaan.

Ota yhteyttä!

    Next Prev