Mitä tarpeellisia toimenpiteitä yrityssaneerausmenettely mahdollistaa?

Melko usein yrityksen katetta nakertaa sellaiset kiinteät kustannukset, joiden perustana on pitkäkestoiset sopimukset ja joiden päättäminen ei ole sopimusperusteisesti helppoa. Yrityssaneerausmenettelyn aloittaminen mahdollistaa eräiden sopimusten päättämisen ennenaikaisesti.

Esimerkiksi toimitilan määräaikainen vuokrasopimus on mahdollista päättää kahden kuukauden irtisanomisajalla. Tällöin käyttämättä jäävät sopimuskaudet ovat saneerausvelkaa, joista määrätään maksuohjelmassa. Saneerauksessa olevan yrityksen kannalta on tietysti merkittävä etu, jos 15 vuoden pituinen sopimus saadaan päätettyä kahdessa kuukaudessa.

Vastaavasti on mahdollista toimia leasing-sopimusten osalta. Nykyään yritystoiminnassa on tavallista, että firman taseeseen ei ole hankittu mitään käyttöomaisuutta, vaan kaikki käytössä olevat laitteet, kuten tietokoneet ym, perustuvat sopimusjärjestelyyn.

Työvoimavaltaisilla aloilla yrityksillä voi olla runsaasti palkollista henkilökuntaa, jolloin iso osa yrityksen kalenterikuukauden kuluista liittyy palkanmaksuun. Usein, mutta ei tietysti aina, saneerausmenettelyn yhteydessä tulee mietittäväksi, onko nykyinen henkilöstön määrä oikea suhteessa toiminnan volyymiin tms. Saneerausmenettely mahdollistaa myös työntekijöiden työsopimusten päättämisen lyhyemmillä irtisanomisajoilla kuin normaalisti, mikäli työsopimuslain 7 luvun 7 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät. Tällöin työsuhteet päättyvät kahden kuukauden irtisanomisajalla.

Ota yhteyttä!

    Next Prev