Osakeyhtiön purkaminen selvitystilan kautta

Ajoittain asiat menevät niin, että pöytälaatikkoon jää osakeyhtiöitä esimerkiksi sen johdosta, että yhtiö on myynyt koko liiketoimintansa ja yhtiön varat koostuvat käytännössä yksin saadusta kauppahinnasta.

Yhtiön nettovaroihin käsiksi pääseminen vaatii, että omistajat päättävän selvitystilamenettelyn aloittamisesta yhtiökokouksessa. Samalla valitaan selvitysmies hoitamaan lopputoimet.

Henkilöomistajien kannalta selvitystilan käyttäminen yhtiön purkamiseen on houkutteleva vaihtoehto, jos omistaja on omistanut yhtiön osakkeet yli kymmenen vuotta. Tällöin verotuksessa soveltaa voidaan hankintameno-olettamaa, joka on 40 %:ia.

Selvitystilamenettely kestää vähintään viisi kuukautta. Edellä mainittu yhtiökokouksen päätökset on rekisteröitävä ilman viivytyksiä kaupparekisteriin. Yhtiön ulkopuolisten tahon suojaksi on säädetty pakolliseksi hakea julkinen haaste velkojille.

Selvitysmenettelyn kustannuksia ovat muun ohella selvitysmiehen palkkio ja kulukorvaus, kaupparekisterin perimät rekisteröintimaksut ja kirjanpidon loppuunsaattaminen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev