Rakennusliikkeen konkurssi

Konkurssit ovat osa markkinataloutta. Nyt käynnissä oleva talouden laskukausi on lisännyt niiden määrää merkittävästi siitä, mihin viime vuosina on totuttu.

Rakennusalaan talouden alakulo on iskenyt nopeasti ja voimalla. Rakennusliikkeiden konkursseista saamme uutisia lähes päivittäin.

Vuosina 2023–2024 on konkurssiin joutunut myös isompia rakennusliikkeitä, jotka ovat toimineet pääurakoitsijoina asuntorakentamisessa. Isojakin asuntorakennushankkeita on keskeytynyt ja jopa jäänyt kokonaan toteuttamatta tai valmiiksi rakentaminen on voinut siirtyä kauas tulevaisuuteen.

Rakennusliikkeen konkurssi heijastuu moniin tahoihin. Alihankkijat ja asunnonostajat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

RS-järjestelmä tarjoaa asunnonostajille jonkin verran suojaa konkurssin vuoksi kesken jäävän rakennushankkeen taloudellisilta vaikutuksilta. Vakuuksien riittävyys voi näissäkin olla ongelmana ja joka tapauksessa konkurssista seuraa vahinkoja, joita ei ole helppo korjata ja korvata. Esimerkkinä rakentamisen viivästymisestä aiheutuvat muuttosuunnitelmien peruuntumiset tai aiemman asunnon myynnin ja uudelle asukkaalle luovutuksen viivästyminen.

Konkurssin alettua pesänhoitaja ottaa hallintaansa velallisyhtiön omaisuuden, myös keskeneräiset rakennusprojektit. Hänen ensisijainen tehtävänsä on turvata omaisuus mahdollisuuksien mukaan, minimoida vahingot ja selvittää tilanne. Rakennusprojektien jatkaminen heti konkurssin alkuvaiheessa on harvoin mahdollista, sillä useat sopimussuhteet vaativat tarkkaa selvittelyä ennen päätöksiä rakennusten loppuunsaattamisesta tai myynnistä.

Alihankkijoiden ja asunnonostajien kannattaa ottaa yhteyttä pesänhoitajaan mahdollisimman pian. Tämä varmistaa, että heidän oikeutensa huomioidaan ja mahdolliset vahingot minimoidaan.

Sopimussuhteet voivat vaatia selvittelyä ja pesänhoitajan informoimista konkurssivelallisen sopijakumppanilla olevista tiedoista ja tarpeista. Oikeudellisen neuvonnan hankkiminen rakennusalaa ja konkurssioikeutta tuntevalta asianajajalta voi olla hyödyllistä. Asianajajan ja pesänhoitajan väliset keskustelut ja selvitykset auttavat vähentämään oikeudellisia ja taloudellisia riskejä sekä väärinymmärryksiä.

Ota yhteyttä!

    Next Prev