Sovittelemalla riita ratkaistaan

Asianajaja auttaa asiakastaan saamaan riitaan ratkaisun. Ratkaisuja voi olla monenlaisia. Usein riidan osapuolista kumpikaan ei ole täysin oikeassa, ainakaan niin suurella varmuudella että täysi voitto oikeudenkäynnissä olisi itsestään selvää.

Kun asia ratkaistaan tavanomaisessa oikeudenkäynnissä tuomioistuimessa, ratkaisun antaa ulkopuolinen tuomari. Ratkaisu voi perustua vain siihen, mitä oikeudenkäynnissä vaaditaan ja pystytään näyttämään. Tuomari päättää riidan osapuolten välisestä oikeudellisesta asiasta.

Sovittelussa tilanne on erilainen. Sovittelussa riidan osapuolet ovat aktiivisesti mukana ratkaisun teossa. Sovittelussa riidan osapuolet sovittelijan johdolla ja avustuksella etsivät ratkaisun, joka sopii molemmille osapuolille. Sovittelussa ratkaisu on siis riidan osapuolten oma ja ratkaisun syntymiseen voivat vaikuttaa myös tunteet tosiasioiden lisäksi.

Sovittelussa riidan osapuolet ovat vastuussa ratkaisustaan. He ovat myös mukana varmistamassa, että ratkaisu on toimiva ja kestävä. Sovintoratkaisu voi myös parantaa mahdollisuutta yhteistyön, vaikkapa liiketoiminnan, jatkamiseen ja parantamiseen.

Sovittelun avulla riidan osapuolet yleensä saavat ratkaistua riitansa nopeammin ja edullisemmin kuin oikeudenkäynnissä.

Sovittelussa asianajaja voi toimia osapuolten valitsemana sovittelijana toimimatta kummankaan osapuolen asiamiehenä. Sovittelu voidaan tehdä myös tuomioistuinsovitteluna, jossa sovittelijana toimii tuomioistuimen tuomari.

Vaikka sovittelussa riidan ratkaisu on asianosaisten omissa käsissä, kannattaa sovittelussakin yleensä kummankin osapuolen käyttää omaa asianajajaa apunaan. Soviteltavakin riita vaatii asiantuntevan riidan analyysin sekä oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämisen. Hyvässä sovittelussa molemmat osapuolet tekevät harkitun ja tietoisen ratkaisun, johon pääsemisen asianajajan asiantuntemus antaa tuen ja takeet.

Ota yhteyttä!

    Next Prev