Testamentin laatimisesta

Testamentti on se asiakirja, jolla testamentintekijä voi vaikuttaa siihen, miten hänen omaisuutensa tullaan jakamaan testamentintekijän menehtymisen jälkeen. Mikäli testamentintekijä mielii poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä, perintökuvioihin voi vaikuttaa testamentilla.

Testamentti on tiukan määrämuotoinen asiakirja, joten laissa määrättyjä säännöksiä on ehdottoman tärkeää noudattaa. Tällaisia ovat muun muassa se, että asiakirja on laadittava kirjallisesti ja että testamentin todistajien on oltava esteettömiä.  

Mikäli testamentin laatimisessa ei ole noudatettu muotomääräyksiä, on testamentti pätemätön. Tällöin testamentti voidaan oikeudenkäynnissä määrätä kantajan vaatimuksesta julistettavaksi pätemättömäksi. Tämän seurauksena testamentti menettää merkityksensä eikä testamentintekijän tahto toteudu.

Vaikka Suomen laki tuntee ns. hätätilatestamentin, myös sitä koskevat tiukat edellytykset. Testamentintekijän ei ole syytä jättää tällaisen merkittävän asiakirjan laatimista poikkeussäännön varaan.

Joskus testamentintekijä ei ole huomioinut, ettei testamentinsaajalle voi asettaa testamentissa minkälaisia ehtoja tahansa. Esimerkiksi testamentattujen varojen käytön sitominen erittäin tarkasti määriteltyyn tarkoitukseen voi olla testamentinsaajan omien sääntöjen vastainen ja johtaa siihen, ettei testamentinsaaja ota testamenttia ollenkaan vastaan. Tavallisesti tällainen asia on mahdollista selvittää testamentin laatimisen yhteydessä.

Ota yhteyttä!

    Next Prev