Uhkaava maksukyvyttömyys ja varhainen saneerausmenettely

Yrityssaneerausta koskeva sääntely on ollut viime aikoina muutoksien kohteena. Eräs keskeinen tavoite on ollut se, että saneerausta tarvitsevat elinkelpoiset yritykset hakeutuisivat aikaisemmin yrityssaneerausmenettelyyn. Kyseistä tavoitetta varten lainsäädäntöön tuli uusi menettelymuoto, jota kutsutaan varhaiseksi saneerausmenettelyksi. Hakemuksen varhaisen saneerausmenettelyn aloittamisesta voi tehdä velallinen itse. Varhainen saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos velallista uhkaa maksukyvyttömyys. Jo maksukyvyttömien yhtiöiden tulee jatkossakin hakeutua perusmuotoiseen saneerausmenettelyyn.

Saneerauskäytäntö tulee osoittamaan, mikä merkitys uudella menettelymuodolla tulee käytännössä olemaan. Toimistomme kokemus ensimmäisen vuoden osalta on, että valtaosa saneerausmenettelyyn hakeutuvista yrityksistä on jo hakemusvaiheessa oikeudellisesti arvioiden maksukyvyttömiä. Siten oikea menettelymuoto on näiden yritysten osalta edelleen aiempaa menettelyä vastaava perusmuotoinen saneerausmenettely. Toivottavasti jatkossa yhä useampi yritys hakeutuisi lainsäätäjän tavoitteen mukaisesti hieman varhaisemmassa vaiheessa menettelyyn. Tällöin elinkelpoisen velkaantuneen yrityksen tervehdyttäminen on yleensä helpompaa ja onnistumisen todennäköisyys suurempi.

Ota yhteyttä!

    Next Prev