Uudet velat yrityssaneerauksen keskeyttämisperusteena

Sen jälkeen, kun saneeraustuomioistuin on päättänyt aloittaa yhtiön saneerausmenettelyn, saneerauksessa olevan yhtiön on jatkettava uusien velkojen osalta samaa maksukäytäntöä kuin mikä oli saneeraushakemuksen vireilletultua. Eli hakemuksen vireille tulon jälkeen syntyvät velat on maksettava sitä mukaan kuin ne erääntyvät. Tämä koskee myös jatkuvista sopimussuhteista syntyviä vastike- tai vastaavia maksuja, jotka kohdistuvat hakemuksen vireilletulon jälkeiseen aikaan.

Saatavan oikeusperusteen syntymishetki määrää, onko kyse uudesta vai saneerattavasta velasta, joiden maksamisesta määrätään aikanaan saneerausohjelmassa. Ratkaisevaa ei ole siis, milloin velka pannaan maksuun taikka milloin velka erääntyy. Jatkuvien velkasuhteiden osalta oikeuskäytännössä on vakiintunut linja asian ratkeamisesta sen mukaan, mihin ajanjaksoon maksu asiallisesti kohdistuu.

Mikäli näitä uusia vuokria, palkkoja, eläkeitä tai veroja jää rästiin, selvittäjä joutuu pyytämään, että saneeraustuomioistuin määrää yhtiön saneerausmenettelyn keskeytettäväksi. Kun saneeraustuomioistuin antaa päätöksen menettelyn keskeytymisestä, saneerausmenettely päättyy, jolloin myös maksu- ja perintäkiellot myös päättyvät. Yleensä tässä vaiheessa on jo vireillä yhtiöön liittyen velkojan konkurssihakemus, joten tavallisesti yhtiön konkurssimenettely alkaa pian keskeyttämispäätöksen antamisen jälkeen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev