Yrittäjän takaussitoumus ja yrityssaneerausmenettely

Yrityssaneerausmenettelyssä yhtenä trendinä on muutos velkapoolissa, sillä saatavalistoilla ovat yleistyneet ns. yrityspikavipit. Näitä on otettu perinteisten pankkien sijaan muilta toimijoilta.

Takauksessa takaaja sitoutuu maksamaan velkojalle toisen tahon ottamaa velkaa. Perinteiset toimijat käyttävät takausta enemminkin sitouttamiseen kuin varsinaisena vakuutena ja takausvastuun määrä on yleensä rajoitettu ja on usein melko vaatimaton suhteessa lainan kokonaismäärään.

Pikavipeissä logiikka takauksen käytön osalta näyttää olevan toinen. Näissä pikavipeissä järjestään otetaan Oy:n omistajalta ja/tai vastuuhenkilöistä takaussitoumus ja melko usein takausvastuu kattaa koko velan.

Saneerausmenettelyn aloittaminen ei vaikuta tähän takaussitoumukseen. On tavallista, että saneerausmenettelyn aloittamisen heti seuraavassa ensimmäisessä tapaamisessa vastuuhenkilöt tiedustelevat selvittäjältä takausvastuustaan.

Useat velkojat odottavat saneerausohjelman vahvistamista ennen kuin vaatii suoritusta takaajalta, mutta osa velkojista on välittömästi yhteydessä takaajaan, kun saneerausmenettely on aloitettu.

Mikäli takaaja maksaa velkojan koko saatavan, tapahtuu velkojanvaihdos ja takaajasta tulee velkoja yrityksen saneerausmenettelyyn. Takaaja saa sitten suorituksen saneerausvelalle siten kuin on saneerausohjelmassa määrätty.

Mikäli saneerausohjelmassa leikataan velkojan saatavaa, jolla on saatavaan liittyen takaus, velkoja voi kohdistaa takaajan suorituksen myös leikattuun osaa. Tällöin saneerausohjelmassa tehty velkaleikkaus ei helpota takaajan asemaa.

Ota yhteyttä!

    Next Prev