Asianomistaja

Asianomistajat ja rikoksella aiheutetut vahingot selvitetään esitutkinnassa. Asianomistajan on pysyttävä totuudessa siltä osin kuin hän lausuu asiassa ja vastaa esitettyihin kysymyksiin. Asianomistaja eli rikoksen uhri voi oikeudenkäynnissä esittää omat rikoksesta johtuvat vaatimuksensa. Asianomistaja voi vaatia myös oikeudenkäyntikulunsa rikoksesta syytetyltä ja kotivakuutuksen oikeusturva yleensä myös kattaa asianomistajan oikeudenkäyntikulut.

Ota yhteyttä!

    Next Prev