Prekluusio

Prekluusion tarkoituksena on keskitetyn pääkäsittelyn varmistaminen. Siviilioikeudellisten asioiden käsittelyssä valmistelun jälkeen ei uusien todisteiden nimeäminen ja esittäminen ole enää lähtökohtaisesti mahdollista.

Ota yhteyttä!

    Next Prev